วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ทม.ควนลังร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนางสุจิตรา อุ้ยตยะกุล โอนย้ายมารับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันนี้ (15 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนางสุจิตรา อุ้ยตยะกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา โอนย้ายมารับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา