วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

ทม.ควนลัง ขอแจ้งข่าวการเสียภาษี ขอให้ประชาชน ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทม.ควนลัง ขอแจ้งข่าวการเสียภาษี หากท่านได้รับหนังสือจากเทศบาลเมืองควนลัง เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากข้อมูลทรัพย์สินของท่านมีรายการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องตกใจขณะนี้เทศบาล กำลังดำเนินการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สิน หากรายการทรัพย์สินของท่านไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองควนลังโทร. 074-552495-7 ต่อ 21 , 31