วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลัง นำเครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย นายสมชีพ จันทะคาร, นายเตื้อน ฆังคะสะเร สมาชิกภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1, นายอาสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายสุวิภาค เรืองกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง, จ่าสิบเอก นรชัย ชุมสุวรรณ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมาย จากนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ลงพื้นที่ชุมชนปลักหว้า หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำเครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน