วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลัง นำโดยนายสมชาย โภคารัตนกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง นำพนักงานเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.เทศบาลเมืองควนลัง นำโดยนายสมชาย โภคารัตนกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง นำพนักงานเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเมืองควนลัง จำนวน 1 ราย คือนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร อดีตนายเทศเทศมนตรีเมืองควนลังคนล่าสุด มาสมัครเป็นคนแรกของวันนี้ และ ได้เบอร์ 1 ไป พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 รายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 รายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 6 ราย ซึ่งการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และนายกเทศมนตรีเมืองควนลังในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายพนมเทียน เส้งวัุ่น ท้องถิ่นจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและจะมีการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบรรยากาศในพื้นที่ แน่นขนัดด้วยประชาชนที่มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ผู้สมัครพร้อมชูป้ายให้กำลังใจ