วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลัง ร่วมกับคณะกรรมการวัดท่าเคียนจัดพิธีมอบเตียงผู้ป่วย จากพระปลัดเสน จินณสาโร (ดร.) เจ้าอาวาสวัดท่าเคียนให้กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และมอบถุงยังชีพแก่ชุมชุน9ชุมชน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563   เนื่องในวันคล้ายวันเกิด   พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อายุ 81 ปี เทศบาลเมืองควนลัง   โดย นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมกับคณะกรรมการวัดท่าเคียน   จัดพิธีรับมอบเตียงผู้ป่วย  จาก  พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน  และได้มอบต่อ ให้กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย คุณวรางคณา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จนท.พยาบาลวิชาชีพ ห้องฉีดยาทำแผล เป็นตัวแทน รับมอบ

 และพร้อมกันนี้  นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ผู้รับจากมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง จาก พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน  และมอบต่อให้กับประธานชุมชนเพื่อนำไปใช้สอยประโยชน์ หรือแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชน เขต. หมู่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ประธานชุมชนคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุมชนละ 50 คน จำนวน  9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปลักหว้า, ชุมชนควนสันติ, ชุมชนแม่ลัง, ชุมชนท่าเคียน ,ชุมชมบ้านในสวน, ชุมชนพรุฉิมพลี, ชุมชนประสานมิตร, ชุมชนบ้านหน้าควน, และชุมชนบ้านเนินเขา.