วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ทม.ควนลัง ร่วมกับ ธ.กรุงไทย สำนักงานภาคสงขลาและสำนักงานเขตหาดใหญ่ ให้บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองควนลังร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานภาคสงขลาและสำนักงานเขตหาดใหญ่ ให้บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา