วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ทม.ควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง รับมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลเมืองควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา