วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

ทม.คอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์