วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.คอหงส์ คึกคักทั้งผู้สมัครและกองเชียร์แน่นพื้นที่ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ในวันนี้ มีมาสมัคร 2 ทีม คือ ทีมรักษ์คอหงส์ นำทีมโดย นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ ซึ่งจับสลากได้เบอร์ 1 และ ทีมคอหงส์พัฒนา นำทีมโดยนายเขียน จินนะวงศ์

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

เขตที่1     ประกอบด้วย         ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6

                                                ชุมชนบ้านคอหงส์ 3-5

เขตที่2     ประกอบด้วย         ชุมชนบ้านคลองเปล 1-3

                                                ชุมชนบ้านคอหงส์1,2 และ6

                                                ชุมชนบ้านทุ่งรี 1 (เฉพาะใน มอ.)

                                                ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4

                                                ชุมชนบ้านทุ่งโดน 3

                                                ชุมชนบ้านในไร่

เขตที่3     ประกอบด้วย         ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1

                                                ชุมชนบ้านทุ่งรี 1 (เฉพาะนอก มอ.)

                                                ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                                                ชุมชนบ้านปลักธง

                                                ชุมชนบ้านทุ่งรี 2-5

                                                ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2

เทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอหงส์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเทศบาลนครหาดใหญ่ เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลตำบล แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2550  โดยมีนายกเทศมนตรีคนแรก คือนายครั่น ทวีรัตน์  และ ถัดมาคือ นายพงค์ อรัญดร  จนถึงปัจจุบัน….

 ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 46,441 คน  พื้นที่: 34.57 ตร.กม.

ที่อยู่: 59 ซอย 5 ถนน บ้านทุ่งรี ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

ข้อมูลจาก:วิกิพีเดีย