วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ทม.คอหงส์ จัดการประชุมหารือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์

จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามนโยบาย “สงขลาสปีด” ของจังหวัดสงขลา ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลเมืองคอหงส์