วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทม.คอหงส์ จัดการประชุมและลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์