วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ทม.คอหงส์ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรและอาชีพเสริมและทางเลือก สนใจติดต่อด่วน

ประชาสัมพันธ์ตารางฝึกอบรมอาชีพเกษตร และตารางฝึกอบรมอาชีพเสริมและทางเลือก.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ โทร.074-280000-2 ต่อ 1731