วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ทม.คอหงส์ รับมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติการและควบคุมโรคติดต่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายทวีศักดิ์ อรัญดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) สำหรับใช้ในการปฏิบัติการและควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเทศบาลเมืองคอหงส์ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป