วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทม.คอหงส์ รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และนายกฯวันสุดท้าย

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นวันสุดท้าย และในวันนี้ มีผู้เดินทางมาสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2 คน คือ ว่าที่ร้อยตรี เตชพัฒน์ ชุ่มชื่น มาสมัครก่อน เวลา 08.30 น จึงได้เบอร์ 3 และ นายฉลองพัฒโน ได้เบอร์4 แต่ วันนี้ ว่าที่ผู้สมัครนายก เอกสารไม่พร้อม จึงทำได้ นายฉลอง พัฒโน ขยับ ขึ้นมาเป็น เบอร์ 3