วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ทม.คอหงส์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) (หมู่บ้านทวีทรัพย์)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดย ด.ต.ประพันธ์ อรัญดร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) บริเวณหมู่บ้านทวีทรัพย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา