วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.คอหงส์ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (รอบใหม่)

เทศบาลเมืองคอหงส์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

“ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพรุ่งนี้!!”.📌ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (รอบใหม่)📌.📣เทศบาลเมืองคอหงส์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ หน่วยบริการสาธารณสุขบ้านคลองเตย อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย (จำกัดวันละ 500 ราย/วัน : รายละเอียดดังรูป).📣สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ : 074-280000 ต่อ 1422 (ในวันเวลาราชการ)