วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

ทม.คอหงส์ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณอังคณา แง้เจริญกุล จากเทศบาลตำบลคลองแงะ ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลฯ

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณอังคณา แง้เจริญกุล จากเทศบาลตำบลคลองแงะ ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีคณะจากเทศบาลตำบลคลองแงะ เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์