วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 ราย ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี และได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

วันนี้ (5 ม.ค. 64) ที่ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเอกนรา หลวงสนาม อัยการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 จำนวน 194 ราย โดยมีนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติสืบไป ทั้งนี้ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษดังกล่าว ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว และออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม จำนวน 194 คน

สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นผู้มีความประพฤติดีได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและไม่เป็นภัยต่อสังคม รวมทั้งผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ต่างตั้งใจรับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี ตลอดจนธรรมศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างมีปกติสุขเป็นประชาชนที่ดีและไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

จากนั้น ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติๆ ที่มารอรับบริเวณด้านหน้าทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้

 ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา