วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา เปิดบ้านต้อนรับทีมงานและคณะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สงขลา ประจำปี 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง

วันนี้ (6 ส.ค. 63) ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา ให้การต้อนรับทีมงานและคณะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2020 นำโดยนายแพทย์ ปวริศ หะยีอามะ ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์สงขลา 2020 นายเอกชัย บุญมี ทีมงานกองประกวด และผู้เข้าประกวด 9 สาวงาม เพื่อเยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขัง และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงสงขลา อาทิ การทอผ้าพื้นเมือง การทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม การเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด งานจักสานจากเชือกกล้วย การฝึกวิชาชีพการทำขนมไทย ขนมเค้ก เบเกอรี่ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าทอฝีมือผู้ต้องขังหญิงสงขลาให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้มีวิชาชีพติดตัวไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ

โดยทางกองประกวดมิสแกรนด์สงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด มิสแกรนด์สงขลา 2020 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับจังหวัดสงขลา ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวัฒนธรรมในแบบวิถีชาวเมืองสงขลา การกีฬา การส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสังคมและการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 ส.ค. 63