วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ทีทีเอ็มติดตามโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคม ประจำปี 2565


นางสาวปาริชาติ ขวัญทองยิ้ม เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร ตัวแทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอจะนะ ในฐานะตัวแทนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการอำเภอจะนะ ลงเยี่ยมติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพทำไข่เค็ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกทราย และหมู่ที่ 5 บ้านปากช่อง ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ โดยมีบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะเป็นวิทยากร ทั้ง 2 กิจกรรม เป็นหนึ่งในโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2565