วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ทีทีเอ็ม ร่วมกับส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ แนวท่อส่งก๊าซฯ เพื่อจัดกิจกรรม งานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนพะตงครั้งที่ 8

ทีทีเอ็ม ร่วมกับส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต  7 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชนสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ แนวท่อส่งก๊าซฯ เพื่อจัดกิจกรรม งานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนพะตงครั้งที่ 8 และงานพืชผลทางการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี ..2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565  ลานทางเข้าเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยในงานมีการจำหน่ายสินค้า การออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงวัฒนธรรมบนเวที การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง การประกวดกลองยาว การประกวดรำวงย้อนยุค และการแข่งขันอื่นๆอีกมากมาย