วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

“ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย อุดมด้วยโภชนาการ มีอย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง” ด้วยสวนผักคนเมือง


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (สวนผักคนเมือง) รุ่นที่ 4 พื้นที เขต 1 ประจำปี2565 ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2565
โดยโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความรู้เรื่องการเกษตรของสมาชิกในชุมชนในการปลูกผักกินเองซึ่งเป็นตัวช่วยที่มีความเหมาะสม ในการพึ่งพาตัวเองทางอาหาร ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่