วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทางไปปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ณ จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมส่ง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายจิตเมต โกมลวนิชผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบอุปกรณ์ PET- face shield จำนวน 100 ชิ้นให้กับคณะแพทย์และพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา และพร้อมกันนี้ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดพื้นที่ท่าอากาศยานสำหรับคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การส่งบุคลากรทางการแพทย์ (คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์) จำนวน 57 คน ซึ่งจะเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG8401 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมส่งและกล่าวให้กำลังใจคณะบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยนายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอเป็นกำลังใจและร่วมส่งทีมนักรบชุดขาว ในการเดินทางไป ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วย ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050