วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่