วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 28 เม.ย.63 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ และจุดบริการต่างๆ โดยเช็ดแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงตำแหน่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยดำเนินการจัดทำสัญลักษณ์ Social Distancing บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ,ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ, ห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ, เก้าอี้นั่งพักรอทุกพื้นที่, บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน, บริเวณแนว Corridor และพื้นที่ให้บริการจุดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050