วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562”

วันที่ 11 พ.ย. 62 นี้
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562” 🎉

พบกับขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ และการประกวดนางนพมาศ
ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป