วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดทำการบินในต้นเดือนเมษายน 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 (เวลา 15.30 น.) นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ทหญ. พร้อมด้วย เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) สำนักงานจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน และผู้บริหาร/พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ MS Team เพื่อเตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งภายหลังการเปิดประเทศ ซึ่งจะเปิดทำการบินในต้นเดือนเมษายน 2565 เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข