วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมให้บริการเต็มที่ 100% ภายหลังจากการประกาศมาตรการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางของ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

วันนี้ เวลา 13.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้แก่ กำหนดให้มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดสงขลา ผ่านทาง ทหญ. อย่างเคร่งครัด กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนขึ้นเครื่อง และ กำกับดูแลให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานในการรักษาความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดเวลา รวมถึงการกำกับดูแลพนักงานและลูกจ้าง ทหญ.ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบิน WE 269 เส้นทาง BKK-HDY จำนวน 101 คน ซึ่งถือเป็นเที่ยวบินขาเข้าเที่ยวบินแรกที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050