วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคและตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050