วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ยกระดับมาตการการคัดกรองภายในอาคารผู้โดยสารขาออกทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อยกระดับการคัดกรองภายในอาคารผู้โดยสารขาออก โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารขาออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกคนด้วยเครื่องอินฟาเรดขนาดเล็ก บริเวณประตูทางเข้าจุดตรวจค้นขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Entry Screening) หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะเข้าสู่ขั้นตอนขบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มากที่สุด