วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 ร่วมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 ร่วมรับบริจาคโลหิต โดยมีนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาค ณ บริเวณหน้าประตูช่องทาง 1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050