วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับกองบิน 56 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับกองบิน 56 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้มีการจัดบูธกิจกรรมประกอบด้วยการเล่นเกมส์และแจกของรางวัล ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน 561 กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังมีการมอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่,หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย