วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2562 และแนวโน้ม

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-11.30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2562 และแนวโน้ม  โดย นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคใต้   แถลงด้วยตนเอง  มีรายละเอียดดังนี้

และภายหลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นก็จะมีงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ (หลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) ธปท. สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา