วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564

‘ธารน้ำใจ หลั่งไหลไม่ขาดสาย’ ศอ.บต. ส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่จังหวัดนราธิวาส พร้อมส่งต่อสินของบริจาคอุปโภค-บริโภค แก่คนไทยกลับจากมาเลเซีย


วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่


นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มอีก เนื่องจากเป็นจังหวัดรองรับคนไทยในประเทศมาเลเซียกลับเข้าพื้นที่ และเป็นจังหวัดที่มีทางเข้าด่านธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จึงต้องเฝ้าระวังและคุมเข้มบุคคลที่ผ่านเข้าออกทั้งในและต่างประเทศ โดยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่าศอ.บต. พร้อมเป็นหน่วยงานเติมเต็ม โดยได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหาช่องทางอาชีพแก่คนไทยจากมาเลเซียที่ไม่ต้องการกลับไปทำงานในประเทศมาเลเซียแล้ว โดยขณะนี้ได้สั่งการให้บัณฑิตอาสาฯทุกพื้นที่ เข้าพูดคุย สอบถามและหารือ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลในทุกพื้นที่เข้าที่ประชุมร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดอีกครั้งในโอกาสต่อไป


นอกจากนี้ วันนี้ ศอ.บต. ยังส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผู้บริจาคแก่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ โดยจัดส่งฟรีผ่านบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บัณฑิตอาสานำไปมอบแก่คนไทยจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางกลับพื้นที่วันแรก ภายหลังเข้ากักตัว เฝ้าดูอาการป่วย COVID-19 ตามสถานที่ที่จังหวัดจัดให้


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียได้ลงทะเบียนแจ้งจุดประสงค์กลับประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ที่รัฐบาลกำหนดให้คนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางกลับประเทศได้ผ่านทางด่านพรมแดนถาวรทางบกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา กำหนดวันละ 350 คน ทั้ง 5 ด่าน ใน 5 จังหวัด ซึ่งขณะนี้มีผู้เดินทางกลับแล้วทั้งสิ้น 9,800 คน