วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นศ.รัฐประศาสนศาสตรฯ มรภ.สงขลา ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นักศึกษาทีมเยาวชนสิงห์สมิหลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิผู้สูงวัยเติมเต็มความห่วงใยสู้ภัย COVID-19” รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานพิธีการรับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ใน “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในการนี้ ทีมเยาวชนสิงห์สมิหลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งประกอบด้วย นางสาววารีดา เจ๊ะนิ นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง นางสาวพรรณรายณ์ ภูมิงาม นายขจรศักดิ์ ทับทิมทอง และ นายธรรมรัตน์ จันทภาโส นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิผู้สูงวัยเติมเต็มความห่วงใยสู้ภัย COVID-19” ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ระดับอุดมศึกษา