วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรฯ มรภ.สงขลา บรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) บรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ