นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ในเครือฉันตรทองพร็อพเพอร์ตี้ ประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ประจำปี 2564

วันนี้ (5 พ.ย.64) เวลา 10.30 น.ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางฉัตรแก้ว คชเสนี  กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ในเครือฉันตรทองพร็อพเพอร์ตี้ ประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ,นายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอหาดใหญ่,พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ,นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี และ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

              สำหรับ “กฐินพระราชทาน” เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้ที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง 16 วัด เหตุที่เกิดกฐินพระราชทาน เพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลใดที่มีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง และควรถวายหลังวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินวันแรกแล้ว ดังนั้น กฐินพระราชทาน จะเป็นกฐินที่มีหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่มีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย