วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นางดารา คงอินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ยังคงลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

บ่ายวันนี้ (17 มกราคม 2565) นางดารา คงอินทร์ และนางอาภรณ์ ฤทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ยังคงลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ในเขตของศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา โดยได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 13 ราย

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ / กรชนก บุญสม// ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality