วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นางทิพวรรณ พัฒโน ประธานชมรม อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการชมรมฯ มอบข้าวสารเพื่อนช่วยเพื่อนของชมรม อสม


วันนี้ นางทิพวรรณ พัฒโน ประธานชมรม อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการชมรมฯ พร้อมด้วย นายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 3 นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมมอบข้าว สาร “ข้าวสารเพื่อนช่วยเพื่อนของชมรม อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ อสม. ซึ่งปฏิบัติงานช่วยเหลือ ดูแลและบรรเทาประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. ผู้สนับสนุนจิตอาสาและผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมทบเงินจัดซื้อข้าวสาร มอบให้สมาชิก อสม. คนละ 5 กิโลกรัม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานในช่วงนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นการมอบให้กับ อสม.ที่อยู่ในเขต 1 จำนวน 118 คน และเขต 3 จำนวน 79 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 197 คน