วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา นายกสธวท.สงขลาและอุปนายกพร้อมด้วยคณะกรรมการ,ท่านที่ปรึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร​

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาโดยนางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างโอเดียน หาดใหญ่นายกสธวท.สงขลาและอุปนายกพร้อมด้วยคณะกรรมการ,ท่านที่ปรึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร​ ณ.ศาลากลางจ.สงขลาวันที่22-1-64