วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชน ทำข่าวการทำแอลกอฮอล์ล้างมือและบรรจุขวดสเปย์แบบพกพา ใช้สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุกแห่ง และแจกจ่ายแก่ประชาชนในการพัฒนาลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

วันนี้ 19 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสาสธารณสุขเพชรเกษม นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชน ทำข่าวการทำแอลกอฮอล์ล้างมือและบรรจุขวดสเปย์แบบพกพา ใช้สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุกแห่ง และแจกจ่ายแก่ประชาชนในการพัฒนาลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ที่กำลังปพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแอลกอฮอล์ที่ได้มาในครั้งนี้ จำนวน 10,000 ml บรรจุลงขวดสเปย์ขนาด 20 CC. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่งกายป้องกันร่างกาย สวมถุงมือ สวมหมวกกันผม ใส่ผ้ากันเปื้อน ปิดผ้าหน้ากากอนามัย เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการบรรจุขวด

ภาพ/ข่าว Pr. เทศบาลนครหาดใหญ่