วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนสู้ภัย COVID-19

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 โดยมี รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายทรงเกียรติ มุณีสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในโครงการเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ครั้งนี้ ณ โรงเรียนแสงทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่