วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สน.สส. นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่แก้ไขเหตุขยะอุดตัดขวางท่อทางระบายบริเวณถนนหน้าวัดโคกสมานคุณฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สน.สส. พร้อมด้วยนายภัคพงศ์ ดำแก้ว หฝ.บริการสิ่งแวดล้อม นายณตฤณ เพ็ชรมี หฝ.บริการสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่แก้ไขเหตุขยะอุดตัดขวางท่อทางระบายบริเวณถนนหน้าวัดโคกสมานคุณฯ หลังจากฝนตกหยุด หลังจากที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาระหว่างเวลา 16.00 น. ของวันนี้