วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 พร้อมด้วย นายสมมาตร คชศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ นายณตฤณ เพ็ชรมี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 30 ซอย 3 ถนนราษฎร์อุทิศ และ บ้านเลขที่44 ถนนสุนทรวิถี จำนวน 2 ราย ตามในโครงการ LTC ประจำปีงบประมาณ 2564


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่