วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) เจ้าหน้าที่อสม.ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 พร้อมด้วย นายเฉม โกศล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 นายยุทธ พัฒโณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) เจ้าหน้าที่อสม.ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 57 ซอย 30 ถนนเพชรเกษม และ บ้านเลขที่ 1574/1 ถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ราย ตามในโครงการ LTC ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่