วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ครั้งที่1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามวู๊ดบอล สวนสาธารณะเทศบาลนคร นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ครั้งที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วย นางมัรริกา เจริญพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นักกีฬา เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรี และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรักสามัคคีของนักกีฬาวู้ดบอล ซึ่งกีฬาวู้ดบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่