วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ณ ห้องประชุมมาเจสติก สยามนครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่