วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นางเนตรนภิส รักษ์วงศ์ ผอก.สทอ.ทหญ. ผู้แทน ผหญ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ครบรอบปีที่ 59

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 นางเนตรนภิส รักษ์วงศ์ ผอก.สทอ.ทหญ. ผู้แทน ผหญ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ครบรอบปีที่ 59 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050