วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นางเนตรนภิส รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สทอ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (เวลา 06.50 น.) นายยะห์ยา ปะนาฆอ ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เที่ยวบินที่ TG8808 เส้นทางหาดใหญ่ (HDY) – เจดดาห์ (JED) จำนวนผู้โดยสาร 271 คน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดสงขลา, นางเนตรนภิส รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สทอ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่