วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายก.อบต.ทุ่งขมิ้นเลี้ยงขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุ่งขมิ้น ที่คอยให้กำลังใจและมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนา ทุ่งขมิ้น จ.สงขลา

เมื่อวันที่23ก.พ.2564 นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดงานขอบคุณพี่น้องชาวทุ่งขมิ้น ภายใต้ชื่องาน “สายใย ผูกพันธ์ขอบคุณในความรักความเมตตาจากพี่น้องทุ่งขมิ้น” พร้อมกับเปิดตัวผู้บริหารและสมาชิก ส.อบต.ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นโดยมีพี่น้องประชาชนชาวทุ่งขมิ้นร่วมงานอย่างคับคั่ง


นายก อบต.ทุ่งขมิ้นได้กล่าวขอบคุณพี่น้องทุ่งขมิ้นที่ไว้วางใจและให้โอกาสได้มารับใช้พี่น้องทุ่งขมิ้นด้วยประสบการณ์การทำงานตลอด7ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องชี้วัดถึงการลงมือทำจริง และการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งขมิ้นเพื่อเป็นรากฐานความเจริญต่อไปทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นจึงขออาสารับใช้พี่น้องทุ่งขมิ้นอีกครั้ง


สำหรับการเลือกตั้งอบต.นั้นคาดว่า เมื่อเสร็จการเลือกตั้งเทศบาลฯ ทางกระทรวงมหาดไทยก็คงนับเวลาตามที่ตกลงกันไว้ประมาณ 3 เดือน ช่วงมิถุนายนก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)